PONUDA STANOVA
LAMELA 2

Aktuelna ponuda stanova i lokala u ulici Institutski put na Tatarskom Brdu

Izgradnja i prodaja stanova i lokala Bobar

Atraktivne lokacije i  odličan kvalitet gradnje.

Stambeno-poslovni kompleks zgrada „VERDE 11“
u ulici Institutski put na Tatarskom Brdu.

LAMELA 2

LAMELA 2 spratnosti Pr+4+Ps, na kojima je organizovano 34 stana. 

0
Spratova
0
m2 površine
0
Stana
0
Slobodnih stanova
Stepen izgrađenosti
0.5%

Odaberite stan iz ponude

Prodaja stanova bez posrednika

U toku je aktuelna prodaja stanova i lokala stambeno poslovnog kompleksa "VERDE 11 - Tatarsko brdo"


STAN:: 1
Površina: 50.08 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 2
Površina: 47.15 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 3
Površina: 92.12 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 4
Površina: 126.79m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 5
Površina: 118.20 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 6
Površina: 50.57 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 7
Površina: 46.50 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN
  

STAN:: 8
Površina: 50.08 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 9
Površina: 47.15 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 10
Površina: 93.28 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 11
Površina: 126.78 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 12
Površina: 117.20 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 13
Površina: 50.57 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 14
Površina: 46.50 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN
  

STAN:: 15
Površina: 50.08 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 16
Površina: 47.15 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 17
Površina: 94.31 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 18
Površina: 126.77 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 19
Površina: 116.04 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 20
Površina: 50.57 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 21
Površina: 46.50 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN
  

STAN:: 22
Površina: 50.08 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 23
Površina: 47.15 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 24
Površina: 95.61 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 25
Površina: 126.76 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 26
Površina: 114.71 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 27
Površina: 50.57 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 28
Površina: 46.50 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN
  

STAN:: 29
Površina: 50.08 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 30
Površina: 47.15 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 31
Površina: 95.40 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 32
Površina: 126.81 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 33
Površina: 113.55 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 34
Površina: 102.63 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

Projekat

Stambeno-poslovni objekat spratnosti Po2+Po1, Po, Pr+3+Ps, Pr+4+Ps
Investitor: Tatarsko Brdo Residence DOO
Mesto: Sremska Kamenica
Lokacija: Tatarsko Brdo, Institutski put bb
Rok završetka:  
1. faza – Jun 2026.
2. faza – Septembar 2026.
3. faza – Jul 2027
4. faza – Septembar 2027.

Imate pitanje za nas?