PONUDA STANOVA
LAMELE 1 - 7

Aktuelna ponuda stanova i lokala na uglu Braće Popović i Branka Bajića, Novi Sad.

Izgradnja i prodaja stanova i lokala Bobar

Atraktivne lokacije i  odličan kvalitet gradnje.

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS ZGRADA "SAJAM KORNER"
na uglu ulica Braće Popović i Branka Bajića u Novom Sadu

LAMELA 1

LAMELA 1 ima sedam spratova, na kojima je organizovano 38 stanova – po šest na spratovima I-VI i dva stana na VII spratu. Prva je lamela u kompleksu i dilatacijom je odvojena od Lamele 2. Visina stanova od I do V. sprata je 276cm, dok je na VI i VII spratu 300 cm. Sedmi sprat je delom povučen i formiran je ekstenzivni zeleni krov.

0
Spratova
0
m2 površine
0
Stanova
0
Slobodnih stanova
Stepen izgrađenosti
60%

LAMELA 2

LAMELA 2 ima sedam spratova, na kojima je organizovano 40 stanova – po šest na spratovima I-VI i četiri stana na VII spratu. Dilatacijom je odvojena od Lamele 1 i Lamele 3. Visina stanova od I-V sprata je 276cm, dok je na VI i VII spratu 300 cm. Sedmi sprat je delom povučen i formiran je ekstenzivni zeleni krov.

0
Spratova
0
m2 površine
0
Stanova
0
Slobodnih stanova
Stepen izgrađenosti
70%

LAMELA 3

LAMELA 3 ima sedam spratova, na kojima je organizovano 32 stana – po pet na spratovima I-VI i dva na VII spratu. Dilatacijom je odvojena od Lamele 2 i Lamele 4. Visina stanova od I-V sprata je 276cm, dok je na VI-VII spratu 300 cm.

0
Spratova
0
m2 površine
0
Stanova
0
Slobodnih stanova
Stepen izgrađenosti
80%

LAMELA 4

LAMELA 4 ima sedam spratova na kojima je organizovano 45 stanova – po sedam na spratovima I-V, šest stanova na VI spratu i četiri na VII spratu. Dilatacijom je odvojena od Lamele 3 i Lamele 5. Visina stanova od I-V sprata je 276cm, dok je na VI-VII spratu 300 cm. Šesti i sedmi sprat su delom povučeni i formiran je ekstenzivni zeleni krov.

0
Spratova
0
m2 površine
0
Stanova
0
Slobodnih stanova
Stepen izgrađenosti
35%

LAMELA 5

LAMELA 5 ima sedam spratova, na kojima je organizovano 37 stanova – po šest na spratovima I-V, pet stanova na VI spratu i dva na VII spratu. Dilatacijom je odvojena od Lamele 6 i Lamele 4. Visina stanova od I-V sprata je 276cm, dok je na VI-VII spratu 300 cm. Šesti i sedmi sprat su delom povučeni i formiran je ekstenzivni zeleni krov.

0
Spratova
0
m2 površine
0
Stanova
0
Slobodnih stanova
Stepen izgrađenosti
25%

LAMELA 6

LAMELA 6 ima sedam spratova, na kojima je organizovano 37 stanova – po šest na spratovima I-V, pet stanova na VI spratu i dva na VII spratu. Dilatacijom je odvojena od Lamele 6 i Lamele 4. Visina stanova od I-V sprata je 276cm, na VI spratu je 300 cm a na VII spratu je 500cm. Šesti i sedmi sprat su delom povučeni i formiran je ekstenzivni zeleni krov.

0
Spratova
0
m2 površine
0
Stanova
0
Slobodnih stanova
Stepen izgrađenosti
3%

Prodaja stanova bez posrednika

U toku je aktuelna prodaja stanova i lokala stambeno-poslovnog kompleksa "SAJAM KORNER" na uglu ulica Braće Popović i Branka Bajića u Novom Sadu.

Projekat

Stambeni objekat Po, Po+P, Po+P+7
INVESTITOR: Bobar
MESTO: Novi Sad
LOKACIJA: Ugao Braće Popović i Branka Bajića
ROK ZAVRŠETKA :
Faza I: novembar 2024 god.
Faza II: jun 2025 god.

Dozvole

GRAĐEVINSKA DOZVOLA: —
POTVRDA PRAVOSNAŽNOSTI: —
POTVRDA O PLAĆENIM KOMUNALIJAMA: —

Imate pitanje za nas?