SERTIFIKATI

BOBAR, Branka Bajića 9, Novi Sad.

Izgradnja i prodaja stanova i lokala Bobar

Atraktivne lokacije i  odličan kvalitet gradnje.

ISO 22000:2018
Sistem menadžmenta bezbednošću hrane
ISO 37001:2016
Sistem menadžmenta protiv mita
ISO 22301:2019
Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja
ISO 14001:2015
Sistem menadžmenta životnom sredinom
ISO 50001:2018
Sistem menadžmenta energijom
ISO/IEC 27001:2013
Sistem menadžmenta bezbednošću informacija
ISO/IEC 20000-1:2018
Informacione tehnologije - Menadžment uslugama
ISO 45001:2018
Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu
ISO 9001:2015
Sistem menadžmenta kvalitetom