PONUDA STANOVA
LAMELA 6

Aktuelna ponuda stanova i lokala na uglu Braće Popović i Branka Bajića, Novi Sad.

Izgradnja i prodaja stanova i lokala Bobar

Atraktivne lokacije i  odličan kvalitet gradnje.

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS ZGRADA "SAJAM KORNER"
na uglu ulica Braće Popović i Branka Bajića u Novom Sadu

LAMELA 6

LAMELA 6 ima sedam spratova, na kojima je organizovano 37 stanova – po šest na spratovima I-V, pet stanova na VI spratu i dva na VII spratu. Dilatacijom je odvojena od Lamele 6 i Lamele 4. Visina stanova od I-V sprata je 276cm, na VI spratu je 300 cm a na VII spratu je 500cm. Šesti i sedmi sprat su delom povučeni i formiran je ekstenzivni zeleni krov.

0
Spratova
0
m2 površine
0
Stanova
0
Slobodnih stanova
Stepen izgrađenosti
3%

Odaberite stan iz ponude


OSNOVA PRVOG SPRATA

STAN:: 1
Površina: 40.45 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 2
Površina: 89.76 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 3
Površina: 60.73 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 4
Površina: (59.71 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 5
Površina: 71.02 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 6
Površina: 45.78 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

OSNOVA DRUGOG SPRATA

STAN:: 7
Površina: 40.45 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 8
Površina: 89.76 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 9
Površina: 60.92 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 10
Površina: 59.71 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 11
Površina: 71.02 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 12
Površina: 45.78 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

OSNOVA TREĆEG SPRATA

STAN:: 13
Površina: 40.48 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 14
Površina: 89.83 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 15
Površina: (60.84 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 16
Površina: 59.83 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 17
Površina: 71.03 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 18
Površina: 45.86 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

OSNOVA ČETVRTOG SPRATA

STAN:: 19
Površina: 40.48m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 20
Površina: 89.82 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 21
Površina: 60.84 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 22
Površina: 59.83 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 23
Površina: 71.03 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 24
Površina: 45.86 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

OSNOVA PETOG SPRATA

STAN:: 25
Površina: 40.51 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 26
Površina: 89.88 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 27
Površina: 60.92 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 28
Površina: 59.92 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 29
Površina: 71.04 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 30
Površina: 45.92 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

OSNOVA ŠESTOG SPRATA

STAN:: 31
Površina: 89.45 m2
Sprat: VI
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 32
Površina: 87.73 m2
Sprat: VI
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 33
Površina: 60.16 m2
Sprat: VI
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 34
Površina: 71.15 m2
Sprat: VI
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 35
Površina: 45.70 m2
Sprat: VI
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN
 

OSNOVA SEDMOG SPRATA

STAN:: 36
Površina: 110.77 m2
Sprat: VII
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 37
Površina: 114.59 m2
Sprat: VII
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN
 

Prodaja stanova bez posrednika

U toku je aktuelna prodaja stanova i lokala stambeno-poslovnog kompleksa "SAJAM KORNER" na uglu ulica Braće Popović i Branka Bajića u Novom Sadu.

Projekat

Stambeni objekat Po, Po+P, Po+P+7
INVESTITOR: Bobar
MESTO: Novi Sad
LOKACIJA: Ugao Braće Popović i Branka Bajića
ROK ZAVRŠETKA :
Faza I: novembar 2024 god.
Faza II: jun 2025 god.

Imate pitanje za nas?