PONUDA STANOVA
LAMELA 4

Aktuelna ponuda stanova i lokala na uglu Braće Popović i Branka Bajića, Novi Sad.

Izgradnja i prodaja stanova i lokala Bobar

Atraktivne lokacije i  odličan kvalitet gradnje.

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS ZGRADA "SAJAM KORNER"
na uglu ulica Braće Popović i Branka Bajića u Novom Sadu

LAMELA 4

LAMELA 4 ima sedam spratova na kojima je organizovano 45 stanova – po sedam na spratovima I-V, šest stanova na VI spratu i četiri na VII spratu. Dilatacijom je odvojena od Lamele 3 i Lamele 5. Visina stanova od I-V sprata je 276cm, dok je na VI-VII spratu 300 cm. Šesti i sedmi sprat su delom povučeni i formiran je ekstenzivni zeleni krov.

Spratova
0
m2 površine
0
Stanova
0
Slobodnih stanova
0
Stepen izgrađenosti
45%

Odaberite stan iz ponude


OSNOVA PRVOG SPRATA

STAN:: 1
Površina: 49.62 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 2
Površina: 64.01 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 3
Površina: 90.56 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 4
Površina: 38.42 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 5
Površina: 38.42 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 6
Površina: 71.59 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 7
Površina: 49.29 m2
Sprat: I
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

OSNOVA DRUGOG SPRATA

STAN:: 8
Površina: 49.72 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 9
Površina: 64.01 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 10
Površina: 90.57 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 11
Površina: 38.49 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 12
Površina: 38.56 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 13
Površina: 71.48 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 14
Površina: 49.29 m2
Sprat: II
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

OSNOVA TREĆEG SPRATA

STAN:: 15
Površina: 49.67 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 16
Površina: 64.12 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 17
Površina: 90.67 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 18
Površina: 38.58 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 19
Površina: 38.62 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 20
Površina: 71.52 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 21
Površina: 49.32 m2
Sprat: III
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

OSNOVA ČETVRTOG SPRATA

STAN:: 22
Površina: 49.78 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 23
Površina: 64.10 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 24
Površina: 90.74 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 25
Površina: 38.58 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 26
Površina: 38.62 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN::  27
Površina: 71.52 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 28
Površina: 49.32 m2
Sprat: IV
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

OSNOVA PETOG SPRATA

STAN:: 29
Površina: 49.71 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 30
Površina: 64.19 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 31
Površina: 90.92 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 32
Površina: 38.64 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 33
Površina: 38.67 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 34
Površina: 71.56 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 35
Površina: 49.36 m2
Sprat: V
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

OSNOVA ŠESTOG SPRATA

STAN:: 36
Površina: 49.71 m2
Sprat: VI
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 37
Površina: 64.51 m2
Sprat: VI
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 38
Površina: 90.92 m2
Sprat: VI
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 39
Površina: 80.98 m2
Sprat: VI
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 40
Površina: 74.30 m2
Sprat: VI
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN

STAN:: 41
Površina: 52.40 m2
Sprat: VI
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

OSNOVA SEDMOG SPRATA

STAN:: 42
Površina: 108.70 m2
Sprat: VII
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 43
Površina: 104.14 m2
Sprat: VII
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 44
Površina: 90.63 m2
Sprat: VII
RASPOLOŽIVOST: STAN JE PRODAN

STAN:: 45
Površina: 52.44 m2
Sprat: VII
RASPOLOŽIVOST: STAN JE SLOBODAN
   

Prodaja stanova bez posrednika

U toku je aktuelna prodaja stanova i lokala stambeno-poslovnog kompleksa "SAJAM KORNER" na uglu ulica Braće Popović i Branka Bajića u Novom Sadu.

Projekat

Stambeni objekat Po, Po+P, Po+P+7
INVESTITOR: Bobar
MESTO: Novi Sad
LOKACIJA: Ugao Braće Popović i Branka Bajića
ROK ZAVRŠETKA :
Faza I: novembar 2024 god.
Faza II: jun 2025 god.

Imate pitanje za nas?